ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT remontowych

 

ZAPYTANIE 1: malowanie klatki schodowej i pom. wspólnych w budynku przy ul. Haukego-Bosaka 13 we Wrocławiu

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na malowanie klatki schodowej, suszarni i piwnicy w budynku mieszkalnym położonym we Wrocławiu przy ul. Haukego-Bosaka 13 we Wrocławiu, a znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni.

Wobec powyższego proszę o złożenie oferty na kompleksową realizację ww. przedmiotowych robót, tj. pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitów i części ścian bocznych na klatce schodowej oraz w suszarni i piwnicy (orientacyjna pow. ok. 610m2) oraz pomalowanie farbą olejną części ścian bocznych na klatce schodowej (orientacyjna pow. ok. 250m2) i balustrada z prętów stalowych.

 

ZAPYTANIE 2: docieplenie części budynku przy ul. Dworcowej 16b we Wrocławiu

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na docieplenie części budynku mieszkalno-użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Dworcowej 16b we Wrocławiu, a znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni.

 

Wobec powyższego proszę o złożenie oferty na kompleksową realizację przedmiotowych robót, tj. docieplenie styropianem o grubości 10-12 cm wraz pomalowaniem części ww. budynku (powierzchnia do docieplenia ok. 45m2, wys.=20m, szer.1,5m)..

 

W ofercie proszę przedstawić, co najmniej nw. informacje:

- co najmniej podstawowe dane techniczne (zastosowane materiały, itp.) oraz dane producenta oferowanych materiałów,

- cenę za realizację usługi z podziałem na koszty: wykonania projektu budowlanego (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę), nadzoru budowlanego, robót budowlanych oraz rozdziałem na odrębne budynki (dwa),

- termin realizacji usługi,

- referencje i/lub adresy zrealizowanych usług podobnego rodzaju,

- sposób rozliczenia i warunki płatności.

Przedmiot przedsięwzięcia można oglądać codziennie, przy czym w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnieni lub wglądu w dokumentację budowlaną w siedzibie Spółdzielni – można uczynić w dni robocze od godz. 915 do 1415, a po telefonicznym uzgodnieniu – w porach innych od ww..

W razie jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail’owy lub osobisty.

 

Stanisław Haczyński, Prezes Zarządu