RODO w SM OAZA

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna się w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "OAZA" (zwaną dalej SM OAZA) informuję, iż SM OAZA (w związku z prowadzoną działalnością) pozyskane dane osobowe podlegające ochronie (tj. imię i nazwisko osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w połączeniu m.in. z: numerem PESEL, numerem NIP, prywatnym adresem zamieszkania i korespondencyjnym, prywatnym adresem e-mail i numerem telefonu) - gromadzi i przetwarza wyłącznie w zakresie określonym w Statucie oraz przepisach związanych z prowadzoną działalnością przez SM OAZA.

Ponadto informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych w SM OAZA jest Prezes Zarządu. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Uzyskane od Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na oferowaniu klientom produktów i usług głównie z zakresu rozwiązań informatycznych oraz prowadzeniu rozliczeń finansowo-podatkowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych i rozliczeniowych.

3. SM OAZA oferując swoje usługi innym firmom lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub będącymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie odrębnych przepisów lub podwykonawcom - udostępnia posiadane dane jedynie na podstawie umów z klauzulą o doprecyzowującą zakres i sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych.

4. Ponadto informujemy, że SM OAZA jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy lub zawartej umowy o świadczenie obsługi Państwa nieruchomości, w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń finansowych, w tym podatkowych. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody Zgodnie z RODO i innymi przepisami wykonawczymi, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt z Administratorem wskazanym w pkt.2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. SM OAZA oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ABI - Ewa Berdychowska, Prezes Zarządu