Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SM „OAZA”Zarząd składa się z:

  • Berdychowska Ewa - Prezes Zarządu,
  • Kuliniak Anna - Zastępca Prezesa Zarządu,

Rada Nadzorcza sklada się z:

  • Sołtys Wiesław – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zaszkodny Mirosław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Czyszczoń Tadeusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
  • Balcer Jacek – Członek Rady Nadzorczej.