Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SM „OAZA”Zarząd składa się z:

  • Berdychowska Ewa - Prezes Zarządu,
  • Kuliniak Anna - Członek Zarządu,

Rada Nadzorcza sklada się z:

  • Krakowiak Tomasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Czyszczoń Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Pempko Beata – Członek Rady Nadzorczej,
  • Czyszczoń Dorota – Członek Rady Nadzorczej.
  • Stadnik Sebastian – Członek Rady Nadzorczej